αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
η εταιρεία

Η εταιρεία MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. με δ.τ. MEDICAL WASTE Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007 με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το 2008 κατασκεύασε στην ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης και έκτοτε λειτουργεί Μονάδα Επεξεργασίας Αποστείρωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ). H MEDICAL WASTE Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία με έδρα την Κρήτη που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Συλλογής - Μεταφοράς και Επεξεργασίας των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, προσφέροντας, οικονομικές και περιβαλλοντικά ορθές λύσεις στον τομέα αυτό.

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ