αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
πλεονεκτήματα της μεθόδου

• Πιστοποιημένο αποτέλεσμα της αποστειρωτικής διαδικασίας

• Ελαχιστοποίηση επαφής εμπλεκόμενου προσωπικού στα στάδια επεργασίας

• Πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία τεμαχισμού και αποστείρωσης

(compact system) EAAM

• Πλήρης απουσία ρύπων οποιασδήποτε μορφής που την καθιστά άκρως φιλική με το περιβάλλον

• Υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε όλη την διαδικασία λόγω των ήπιων συνθηκών επεξεργασίας (χαμηλή θερμοκρασία και πίεση)

• Ελεύθερο από χημικά και ακτινοβολία

• Οικονομικότερη και περιβαλλοντικά ορθότερη σε σύγκριση με άλλες μεθόδους επεξεργασίας

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ