αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
έλεγχος αποτελέσματος

Το Σύστημα διαθέτει ειδικές θέσεις εντός του θαλάμου αποστείρωσης όπου τοποθετούνται βιολογικοί και χημικοί δείκτες (Geobacillus stearothermophilus), προκειμένου να επικυρώνονται οι συνθήκες αποστείρωσης που επιτεύχθηκαν, σε κάθε κύκλο ξεχωριστά. Οι βιολογικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση τηρούν τα προβλεπόμενα στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 11138.

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ