αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
περιγραφή διαδικασίας

Το σύστημα αποστείρωσης αποτελείται από ένα ενιαίο σύνολο τριών τμημάτων:

• Το θάλαμο φόρτωσης και ανάδευσης,

• το τμήμα τεμαχισμού

• και τον κάτω θάλαμο κλιβανισμού (αποστείρωσης) και εκφόρτωσης.

Τα ΕΑΑΜ φορτώνονται αυτομάτως στον άνω θάλαμο του μηχανήματος από τη θυρίδα εισόδου. Αφού κλείσει η θυρίδα εισόδου δημιουργείται στο θάλαμο κενό αέρος και στη συνέχεια δίνεται η άδεια στο Σύστημα Ανάδευσης και στον Τεμαχιστή να λειτουργήσουν.

ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ:

Ο Τεμαχιστής τεμαχίζει όλα τα απόβλητα, ανεξαρτήτως συνθέσεως και συσκευασίας, τα οποία πέφτουν με το βάρος τους στον κάτω θάλαμο.

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ με κορεσμένο ατμό:

Μόλις τερματιστεί η διαδικασία τεμαχισμού, μέσω ατμοβολέα πολλαπλής εξόδου διοχετεύεται στο τεμαχισμένο φορτίο κορεσμένος ατμός για 10 λεπτά σε συνθήκες θερμοκρασίας 138οC και κυμαινόμενης πίεσης 3,1-4,0 bar, επιτυγχάνοντας πλήρη, ασφαλή και πιστοποιημένη μείωση των μικροβιακών πληθυσμών πάνω από 4log10 (τελικό μικροβιακό φορτίο παρεμφερές με αυτό των οικιακών αποβλήτων).

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ