αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
επεξεργασία

Η Επεξεργασία των ΕΑΑΜ πραγματοποιείται, τηρώντας όλες τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποστείρωσης Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) της MEDICAL WASTE Α.Ε. η οποία εδρεύει στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου Κρήτης και διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και Άδεια Λειτουργίας από την Περιφέρεια Κρήτης.

Το Σύστημα Αποστείρωσης της εγκατάστασης προέρχεται από Γαλλικό κατασκευαστικό οίκο, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και ο μοναδικός πιστοποιημένος Ευρωπαϊκός οίκος ως προς την ποιότητα κατασκευής (CE, ISO, ASME) και ως προς το αποτέλεσμα αποστείρωσης από Ευρωπαϊκούς Κρατικούς Οργανισμούς. Ο συγκεκριμένος οίκος διαθέτει υψηλή τεχνολογία και αυξημένη εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων ήπιας επεξεργασίας αποβλήτων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Περισσότερα από 170 συστήματα είναι εγκατεστημένα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ. 12740/00 και εφαρμόζουν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12347-97 (κατηγοριοποίηση, ικανότητα καθαρισμού, ικανότητα αποστείρωσης, στεγανότητα διαρροών).

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ