αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
διαχείριση ΕΑΥΜ

Η MEDICAL WASTE A.E. εφαρμόζοντας την κοινοτική και την διεθνή νομοθεσία για την Οικολογική Διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) δημιούργησε, με την πλέον Παγκόσμια αποδεκτή πρακτική, μία σύγχρονη Μονάδα Επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Προσωρινής Αποθήκευσης Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ), με σκοπό την σταδιακή μείωση της ανεξέλεγκτης διάθεσή τους, την προστασία του Περιβάλλοντος και την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ