αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
παρούσα κατάσταση

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: «Αόρατος» αλλά υπαρκτός κίνδυνος

Τα Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) απαιτούν ορθή και αποτελεσματική διαχείριση η οποία είναι άκρως απαραίτητη ώστε να αποφευχθούν κρίσιμα προβλήματα που σχετίζονται με τη προστασία του Περιβάλλοντος και της διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Η ασφαλής διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων από νοσοκομεία, ιατρεία, κλινικές, κτηνιατρεία, εργαστήρια και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα διεθνώς. Το πρόβλημα έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της εμφάνισης νέων μολυσματικών ασθενειών (AIDS, ηπατίτιδα Β και C), οι οποίες, λόγω του ότι δεν έχουν βρεθεί ακόμη τρόποι αντιμετώπισής τους, μπορούν να αποφευχθούν μόνο μέσω της πρόληψης (Pross et al., 1999). Από έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) προκύπτει ότι κάθε χρόνο μολύνεται σημαντικός αριθμός ανθρώπων από ηπατίτιδα και AIDS λόγω της πλημμελούς διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ).

Ειδικότερα αναφέρεται ότι σε περίπτωση που τα ΕΑΥΜ αποθηκεύονται ανεπεξέργαστα σε χώρους προσβάσιμους στο κοινό, το μεγαλύτερο κίνδυνο μόλυνσης έχουν τα παιδιά! (Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, World Health Organization, Geneva 2005).

Η μη ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αυτών μπορεί να μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα δημιουργώντας ανεξέλεγκτα προβλήματα στην υγεία των κατοίκων της περιοχής. (Management of Solid Health Care Waste at Primary Health Care Centres, World Health Organization, Geneva 2005).

Ο κίνδυνος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των ΕΑΥΜ είναι ορατός, αν αναλογιστεί κανείς ότι σε κοινούς κάδους απορριμμάτων γύρω από Υγειονομικές Μονάδες (πχ Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, μικροβιολογικά εργαστήρια, ιδιωτικά ιατρεία κ.α.) ενδέχεται να απορρίπτονται ΕΑΥΜ που περιέχουν λοιμογόνους παράγοντες, όπως για παράδειγμα είναι η ηπατίτιδα και ο ιός του AIDS.

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ