αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
παραλαβή ΕΑΥΜ

Η παραλαβή των ΕΑΥΜ στις εγκαταστάσεις της Μονάδας μας πραγματοποιείται σε προκαθορισμένο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο φορτοεκφόρτωσης ΕΑΥΜ.

Κατά την διαδικασία της παραλαβής, τα εισερχόμενα ΕΑΥΜ τα οποία είναι συσκευασμένα σε πιστοποιημένες συσκευασίες, τοποθετούνται σε ειδική πλάστιγγα προς ζύγιση. Ταυτόχρονα, καταγράφονται όλα τα δεδομένα του φορτίου ΕΑΥΜ (π.χ. υγειονομική μονάδα, ημερομηνία παραλαβής, είδος αποβλήτου, είδος συσκευασίας, βάρος κ.α.) σε εξειδικευμένο λογισμικό πρόγραμμα της εταιρείας μας και στην συνέχεια κάθε συσκευασία του φορτίου ταυτοποιείται με την χρήση συστήματος γραμμικού κώδικα (barcodes). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του κάθε φορτίου ΕΥΑΜ σε όλα τα στάδια διαχείρισης (παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση).

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ