αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
συλλογή-μεταφορά

Η Medical Waste Α.Ε κατέχει Άδεια Συλλογής – Μεταφοράς Επικινδύνων Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) σε διαπεριφερειακό επίπεδο και εφαρμόζοντας την ισχύουσας κοινοτική και εθνική νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή - μεταφορά των ΕΑΥΜ, είναι σε θέση να εξυπηρετήσει όλων των ειδών τις Υγειονομικές Μονάδες παρέχοντας εξειδικευμένες και άρτιες υπηρεσίες στον τομέα αυτό.

Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο, σύγχρονο στόλο οχημάτων μεταφοράς Επικινδύνων Απόβλητων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ). Τα ειδικά αδειοδοτημένα οχήματα μεταφοράς διαθέτουν ψυκτικό θάλαμο με αυτόνομη ψύξη (<8 oC) και πληρούν όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσα εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Κατά την παραλαβή των ΕΑΥΜ συμπληρώνονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα (πχ Έντυπο αναγνώρισης επικίνδυνων αποβλήτων) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της Υγειονομικής Μονάδας.

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ