espa-banner-big

Medical Waste

Πολιτική υγείας - ασφάλειας στην εργασία

Η MEDICAL WASTE Α.Ε. δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες της δραστηριότητές της. Αναγνωρίζει ως στόχο της την ελαχιστοποίηση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των κοινωνικών εταίρων και των επισκεπτών της.

Η MEDICAL WASTE Α.Ε. ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της το οποίο είναι:

  1. Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)
  2. Συλλογή, Αποθήκευση και Μεταφορά Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) και λοιπών Επικινδύνων και Μη Αποβλήτων
  3. Εμπιστευτική Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων – υλικών, Ανακύκλωση ΑΗΗΕ – φωτογραφικών φιλμ και ανάκτηση μετάλλων

Η Εταιρία καλεί το προσωπικό της να συμμετάσχει ενεργά στη προσπάθεια διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Υ&Α καθώς και να θέτει σε διαβούλευση θέματα που αφορούν την Υ&Α.

Οι αρχές που διέπουν την πολιτική της είναι οι εξής:

  • Κανένα Ατύχημα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της

Στόχος η εξασφάλιση της παραπάνω συνθήκης, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους, αδιάκοπη επαγρύπνηση, κατάρτιση και εκπαίδευση όλων των βαθμίδων των εμπλεκομένων στις παραγωγικές διαδικασίες της Εταιρείας.

  • Ενημέρωση – Εκπαίδευση Εργαζομένων

Το Προσωπικό ενημερώνεται και εκπαιδεύεται για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων και ατυχημάτων στους χώρους εργασίας.

  • Εφαρμογή / Τήρηση Πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Ο Υπεύθυνος Συστημάτων Διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και την τήρηση της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία θέτοντας στόχους στους τομείς δράσεων της Εταιρείας τους οποίους παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά, ενώ παράλληλα αναφέρει σχετικά στην Ανώτατη Διοίκηση.

  • Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

Ως Εταιρεία δεσμευόμαστε για την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και άλλους σχετικούς κανονισμούς.

  • Διάλογος – Διαβούλευση με Κοινωνικούς Εταίρους

Η Διοίκηση δεσμεύεται ότι η Εταιρεία συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο για θέματα υγείας και ασφάλειας με τους εργαζομένους, τους μετόχους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους κοινωνικούς εταίρους και την πολιτεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa-banner-desktop