espa-banner-big

Medical Waste

Πολιτική περιβάλλοντος

Η Διοίκηση της εταιρείας και όλοι οι εργαζόμενοι στη MEDICAL WASTE Α.Ε. δεσμεύονται να λάβουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης / περιορισμού της ρύπανσης κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, πάντα σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς λειτουργίας και τη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Η MEDICAL WASTE Α.Ε. ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική περιβάλλοντος, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της το οποίο είναι:

 1. Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)
 2. Συλλογή, Αποθήκευση και Μεταφορά Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) και λοιπών Επικινδύνων και Μη Αποβλήτων
 3. Εμπιστευτική Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων – υλικών, Ανακύκλωση ΑΗΗΕ – φωτογραφικών φιλμ και ανάκτηση μετάλλων

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον με βάση:

 • Κατ’ αρχάς την κύρια δραστηριότητά μας που αφορά στη διαχείριση επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων
 • την κατά το δυνατόν ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούμε
 • την κατά το δυνατόν μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων
 • την κατά το δυνατόν μείωση βλαβερών αέριων εκπομπών
 • τη χρήση εξοπλισμού και μέσων φιλικών προς το περιβάλλον
 • τη συνεργασία με Προμηθευτές που λαμβάνουν υπόψη στις δραστηριότητές τους την Προστασία του Περιβάλλοντος

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η MEDICAL WASTE Α.Ε.:

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001 και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων
 • Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό
 • Καθιερώνει Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρείας

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωσή μας με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας η οποία βασίζεται επίσης στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σε αυτήν.

Ο διάλογος και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους κοινωνικούς εταίρους αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης στα πλαίσια συμμόρφωσης με την νομοθεσία και συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa-banner-desktop