espa-banner-big

Medical Waste

Πολιτική ποιότητας

Η MEDICAL WASTE Α.Ε. δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της σε θέματα ποιότητας για όλες τις δραστηριότητές της. Αναγνωρίζει ως στόχο της την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με σκοπό τη διατήρηση της ικανοποίησής των ενδιαφερόμενων μερών (εργαζομένων, των προμηθευτών, των πελατών, των κοινωνικών εταίρων και των επισκεπτών) στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η MEDICAL WASTE Α.Ε. ακολουθεί μία σαφή και ολοκληρωμένη πολιτική για την ποιότητα, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της το οποίο είναι:

 1. Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)
 2. Συλλογή, Αποθήκευση και Μεταφορά Μικτών Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΕΑ), Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ) και λοιπών Επικινδύνων και Μη Αποβλήτων
 3. Εμπιστευτική Καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων – υλικών, Ανακύκλωση ΑΗΗΕ – φωτογραφικών φιλμ και ανάκτηση μετάλλων

Η MEDICAL WASTE Α.Ε. – Διοίκηση και εργαζόμενοι – δεσμεύονται, στη συνεχή προσπάθεια για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με σκοπό τη διατήρηση της ικανοποίησής των πελατών της στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Πρωταρχικός στόχος της MEDICAL WASTE Α.Ε. είναι να παρέχει με ασφάλεια υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της και στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους με την ίδια πάντοτε συνέπεια που το έπραξε μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία εγκατέστησε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001.

Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διεργασιών της Εταιρείας μέσω:

 • της παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων
 • της διαχείρισης που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καταγεγραμμένες διεργασίες
 • της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
 • της αναγνώρισης και αξιολόγησης απειλών και ευκαιριών
 • του διαλόγου και της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Διάλογος-Διαβούλευση με Κοινωνικούς Εταίρους

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνει να:

 • συμμετέχει ενεργά στις λειτουργίες της Εταιρείας
 • συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
 • συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του, αρχής γενομένης από την Διοίκηση της Εταιρείας, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά τόσο στη βελτίωσή του, όσο και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας καθορίζοντας την υπόσταση της, ως πελατοκεντρική, δεσμεύεται για την ορθή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και εμπράκτως την αποδεικνύει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο
espa-banner-desktop